• Hóa chất công nghiệp
  • Hóa chất thí nghiệm
  • Hóa chất tư bản
  • Thiết bị và dụng cụ phòng thí nghiệm

Giới thiệu

Cập nhật: 9/11/2016

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

- Mua bán vật tư máy móc, thiết bị, dụng cụ trong các ngành công nghiệp;
-   Mua bán thiết bị nghiên cứu khoa học, thí nghiệm;
-   Mua bán dụng cụ thiết bị và máy trong công nghiệp hóa chất;
-   Mua bán hóa chất và các sản phẩm hóa chất, cồn công nghiệp, khí đốt công nghiệp, chất dẻo, nhựa;
 
-    Mua bán nguyên phụ liệu ngành sơn;
-    Mua bán nguyên liệu các sản phẩm phụ gia thực phẩm;
-    Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ.