8-Hydroxyquinoline -TN

  • Số CAS: 148-24-3
  • Công thức hóa học: C9H6NOH
  • Quy cách: Chai
All in one