Glycerol

  • Số CAS: 56-81-5
  • Công thức hóa học: C3H8O3
  • Quy cách: bao 25 kg