Potassium Ferry Xyanua

  • Số CAS: 13746-66-2
  • Công thức hóa học: K3Fe(CN)6
  • Quy cách: bao 25 kg