Tetrahydrofuran -TN

  • Số CAS: 109-99-9
  • Công thức hóa học: (CH2)4O
  • Quy cách: Chai
  • Tetrahydrofuran

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one