Thymol Blue -TN

  • Số CAS: 76-61-9
  • Công thức hóa học: C27H30O5S
  • Quy cách: Chai
  • Thuốc thử hữu cơ: thymol blue

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one