LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  • Mua bán vật tư máy móc, thiết bị, dụng cụ trong các ngành công nghiệp, thí nghiệm;
  • Mua bán thiết bị nghiên cứu khoa học, thí nghiệm;
  • Mua bán dụng cụ thiết bị và máy trong công nghiệp hóa chất;
  • Sản xuất và mua bán hóa chất và các sản phẩm hóa chất, cồn công nghiệp, khí đốt công nghiệp, chất dẻo, nhựa;
  • Mua bán nguyên phụ liệu ngành sơn;
  • Mua bán nguyên liệu các sản phẩm phụ gia thực phẩm;
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ.

Leave your Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *