• Hóa chất công nghiệp
  • Hóa chất thí nghiệm
  • Hóa chất tư bản
  • Thiết bị và dụng cụ phòng thí nghiệm

Tin nội bộ

Cập nhật: 12/10/2017

Du lịch hè Thái Lan 2017

 Những năm gần đây bằng nỗ lực và khả năng vận dụng lợi thế trong bối cảnh hội nhập khu vực asean và hội nhập quốc tế... bức tranh về nền kinh tết Việt Nam đã có nhiều điểm sáng. Những lĩnh vực có dấu ấn tích cực đó là giáo dục, truyền thông và xuất nhập khẩu, thương mại quốc tế. Chỉ trong thời gian ngắn các doanh nghiệp trong các lĩnh vực này được thành lập với số lượng tăng lên nhanh chóng.

 Nhân thức được vai trò, nhiệm vụ của mình ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể công nhân viên cùng nhau nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ để ra. Hoàn thành mục tiêu kinh tế cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ nhà nước như đóng thuế đầy đủ, tất cả cán bộ công nhân viên công ty đều được tham gia bảo hiểm đầy đủ, hưởng các chế độ ngày nghỉ mà nhà nước và pháp luật quy định. Công ty còn chú trọng tham gia các hoạt đọng từ thiện, ngoại khóa, khuyên góp góp phần giúp sức cho xã hội cùng phát triển.

 Ban lanh đạo công ty quan tâm đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của đội ngũ cán bộ, công nhân viên. Tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ công nhân viên. Hằng năm cán bộ, công nhân viên công ty đều tổ chức những chuyến du lịch chung góp phần gắn kết giữa các nhân viên với nhau, qua đó tăng thêm niềm vui, động lực để toàn thể cán bộ nhân viên công ty cỏ thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

 Sau đây là một số hình ảnh du lịch của cán bộ, nhân viên công ty: