• Hóa chất công nghiệp
 • Hóa chất thí nghiệm
 • Hóa chất tư bản
 • Thiết bị và dụng cụ phòng thí nghiệm

Hóa chất thí nghiệm

MANGAN CHLORITE

Xuất xứ: China

Giá: Liên hệ

Thông tin chi tiết

MANGAN CHLORITE

TÊN SẢN PHẨM: Mangan chlorite

CÔNG THỨC: MnCl2

QUY CÁCH: 500g/lọ

XUẤT XỨ: China

ỨNG DỤNG: Sử dụng điều chế trong phòng thí nghiệm.

LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT: 0906.216.604
 

 

Sản phẩm liên quan

 • SODIUM PEOXIDE-Na2O2

  SODIUM PEOXIDE-Na2O2

  SODIUM PEOXIDE-Na2O2

  Công thức: SODIUM PEOXIDE-Na2O2

  Mã hàng:

  Quy cách: 500gam/lọ

  Xuất Xứ: Trung Quốc

 • Alizazil

  Alizazil

  Alizazil

  Công thức: Alizazil

  Mã hàng: TK

  Quy cách: 25g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • AMONIUM SUNPHAT-(NH4)2SO4

  AMONIUM SUNPHAT-(NH4)2SO4

  AMONIUM SUNPHAT-(NH4)2SO4

  Công thức: AMONIUM SUNPHAT-(NH4)2SO4

  Mã hàng: TK

  Quy cách: 500g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • AMONIUM THIO CYANAT

  AMONIUM THIO CYANAT

  AMONIUM THIO CYANAT

  Công thức: AMONIUM THIO CYANAT

  Mã hàng: TN

  Quy cách:

  Xuất Xứ: China

 • BUTANEDIONE DIOXIME

  BUTANEDIONE DIOXIME

  BUTANEDIONE DIOXIME

  Công thức: BUTANEDIONE DIOXIME

  Mã hàng: TK

  Quy cách:

  Xuất Xứ: China

 • BUTANEDIONE DIOXIDE

  BUTANEDIONE DIOXIDE

  BUTANEDIONE DIOXIDE

  Công thức: BUTANEDIONE DIOXIDE

  Mã hàng: TK

  Quy cách:

  Xuất Xứ:

 • HYDROXYL AMIN - N2H4HCL

  HYDROXYL AMIN - N2H4HCL

  HYDROXYL AMIN - N2H4HCL

  Công thức: HYDROXYL AMIN - N2H4HCL

  Mã hàng: TK

  Quy cách: 25g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • BOROMOCRESOL BLUE

  BOROMOCRESOL BLUE

  BOROMOCRESOL BLUE

  Công thức: BOROMOCRESOL BLUE

  Mã hàng: TK

  Quy cách: 10g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • BOROMOCRESOL GREEN

  BOROMOCRESOL GREEN

  BOROMOCRESOL GREEN

  Công thức: BOROMOCRESOL GREEN

  Mã hàng: TK

  Quy cách: 10g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • AMONIBENZEN SUCSINIC

  AMONIBENZEN SUCSINIC

  AMONIBENZEN SUCSINIC

  Công thức: AMONIBENZEN SUCSINIC

  Mã hàng: TK

  Quy cách:

  Xuất Xứ: China

 • CERIUM SUNPHAT

  CERIUM SUNPHAT

  CERIUM SUNPHAT

  Công thức: CERIUM SUNPHAT

  Mã hàng: TK

  Quy cách: 100g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • CADIMIN SUNPHAT

  CADIMIN SUNPHAT

  CADIMIN SUNPHAT

  Công thức: CADIMIN SUNPHAT

  Mã hàng: TK

  Quy cách: 100g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • TETRACHLOROETHANE

  TETRACHLOROETHANE

  TETRACHLOROETHANE

  Công thức: TETRACHLOROETHANE

  Mã hàng: images/products/

  Quy cách: 500ml/Chai

  Xuất Xứ: China

 • AMINOBEN ZENESULFONIC ACID

  AMINOBEN ZENESULFONIC ACID

  AMINOBEN ZENESULFONIC ACID

  Công thức: AMINOBEN ZENESULFONIC ACID

  Mã hàng: TK

  Quy cách: 100g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • ALIZARIN YELLOW GG

  ALIZARIN YELLOW GG

  ALIZARIN YELLOW GG

  Công thức: ALIZARIN YELLOW GG

  Mã hàng: TK

  Quy cách: 5g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • ANILIN

  ANILIN

  ANILIN

  Công thức: ANILIN

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • ALUMINUM NITRAT

  ALUMINUM NITRAT

  ALUMINUM NITRAT

  Công thức: ALUMINUM NITRAT

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • ZINC SUNPHAT

  ZINC SUNPHAT

  ZINC SUNPHAT

  Công thức: ZINC SUNPHAT

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • ZINC ACETATE

  ZINC ACETATE

  ZINC ACETATE

  Công thức: ZINC ACETATE

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • XYLEN

  XYLEN

  XYLEN

  Công thức: XYLEN

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500ml/Chai

  Xuất Xứ: China

 • URE

  URE

  URE

  Công thức: URE

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • TWEEN 80

  TWEEN 80

  TWEEN 80

  Công thức: TWEEN 80

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500ml/Chai

  Xuất Xứ: China

 • TOLUEN

  TOLUEN

  TOLUEN

  Công thức: TOLUEN

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500ml/Chai

  Xuất Xứ: China

 • TIN GRANULAR

  TIN GRANULAR

  TIN GRANULAR

  Công thức: TIN GRANULAR

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 25g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • THIORE

  THIORE

  THIORE

  Công thức: THIORE

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • TACTARIC ACID

  TACTARIC ACID

  TACTARIC ACID

  Công thức: TACTARIC ACID

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • STARCH SOLUBE

  STARCH SOLUBE

  STARCH SOLUBE

  Công thức: STARCH SOLUBE

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • ZINC SULFATEL

  ZINC SULFATEL

  ZINC SULFATEL

  Công thức: ZINC SULFATEL

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • N-HEXAN

  N-HEXAN

  N-HEXAN

  Công thức: N-HEXAN

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500ml/Chai

  Xuất Xứ: China

 • NAPTHALEN

  NAPTHALEN

  NAPTHALEN

  Công thức: NAPTHALEN

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • SODIUM NITRAT

  SODIUM NITRAT

  SODIUM NITRAT

  Công thức: SODIUM NITRAT

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • MANGAN CHLORITE

  MANGAN CHLORITE

  MANGAN CHLORITE

  Công thức: MANGAN CHLORITE

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • METHYLEN BLUE

  METHYLEN BLUE

  METHYLEN BLUE

  Công thức: METHYLEN BLUE

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 25g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • POTASSIUM CHLORATE

  POTASSIUM CHLORATE

  POTASSIUM CHLORATE

  Công thức: POTASSIUM CHLORATE

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • ISOPROPANOL

  ISOPROPANOL

  ISOPROPANOL

  Công thức: ISOPROPANOL

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500ml/Chai

  Xuất Xứ: China

 • ACID CHLOHYDRIC-HCL

  ACID CHLOHYDRIC-HCL

  ACID CHLOHYDRIC-HCL

  Công thức: ACID CHLOHYDRIC-HCL

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500ml/Chai

  Xuất Xứ: China

 • FORMANDEHYT

  FORMANDEHYT

  FORMANDEHYT

  Công thức: FORMANDEHYT

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500ml/Chai

  Xuất Xứ: China

 • ACID SUNLFURIC

  ACID SUNLFURIC

  ACID SUNLFURIC

  Công thức: ACID SUNLFURIC

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500ml/Chai

  Xuất Xứ: China