• Hóa chất công nghiệp
 • Hóa chất thí nghiệm
 • Hóa chất tư bản
 • Thiết bị và dụng cụ phòng thí nghiệm

Hóa chất thí nghiệm

AMONIUM SUNPHAT-(NH4)2SO4

Xuất xứ: China

Giá: Liên hệ

Thông tin chi tiết

AMONIUM SUNPHAT-(NH4)2SO4

TÊN SẢN PHẨM: AMONIUM SUNPAT

CÔNG THỨC: (NH4)2SO4

QUY CÁCH: 500g/lọ

XUẤT XỨ: China

ỨNG DỤNG:  Việc sử dụng chính của ammonium sulfate như là một phân bón cho đất kiềm . Trong đất ion amoni được phát hành và hình thành một số lượng nhỏ axit, giảm độ pH cân bằng của đất , đồng thời góp phần nitơ cần thiết cho sự phát triển của thực vật. Những bất lợi chính cho việc sử dụng của ammonium sulfate là hàm lượng nitơ thấp so với ammonium nitrate, trong đó nâng cao chi phí vận chuyển.

Trong tháng 11 năm 2009, một lệnh cấm trên ammonium sulfate, amoni nitrat và canxi nitrat amoni phân bón đã được áp dụng trong các cựu Division Malakand bao gồm Dir Upper , Lower Dir , Swat , Chitral và Malakand huyện của tỉnh Biên giới Tây Bắc (NWFP) củaPakistan , bởi chính phủ NWFP, theo báo cáo rằng họ đã được sử dụng bởi các chiến binh để làm chất nổ. Trong tháng 1 năm 2010, các chất này cũng bị cấm ở Afghanistan cho cùng một lý do.
Nó cũng được sử dụng như là một tá dược phun nông nghiệp cho tan trong nước thuốc trừ sâu , thuốc diệt cỏ và thuốc diệt nấm . Có chức năng để ràng buộc các cation sắt và canxi có mặt trong nước giếng và tế bào thực vật. Nó đặc biệt có hiệu quả như là một chất bổ trợ cho 2,4-D (amin), glyphosate , và thuốc diệt cỏ glufosinate.
 

Sản phẩm liên quan

 • SODIUM PEOXIDE-Na2O2

  SODIUM PEOXIDE-Na2O2

  SODIUM PEOXIDE-Na2O2

  Công thức: SODIUM PEOXIDE-Na2O2

  Mã hàng:

  Quy cách: 500gam/lọ

  Xuất Xứ: Trung Quốc

 • Alizazil

  Alizazil

  Alizazil

  Công thức: Alizazil

  Mã hàng: TK

  Quy cách: 25g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • AMONIUM SUNPHAT-(NH4)2SO4

  AMONIUM SUNPHAT-(NH4)2SO4

  AMONIUM SUNPHAT-(NH4)2SO4

  Công thức: AMONIUM SUNPHAT-(NH4)2SO4

  Mã hàng: TK

  Quy cách: 500g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • AMONIUM THIO CYANAT

  AMONIUM THIO CYANAT

  AMONIUM THIO CYANAT

  Công thức: AMONIUM THIO CYANAT

  Mã hàng: TN

  Quy cách:

  Xuất Xứ: China

 • BUTANEDIONE DIOXIME

  BUTANEDIONE DIOXIME

  BUTANEDIONE DIOXIME

  Công thức: BUTANEDIONE DIOXIME

  Mã hàng: TK

  Quy cách:

  Xuất Xứ: China

 • BUTANEDIONE DIOXIDE

  BUTANEDIONE DIOXIDE

  BUTANEDIONE DIOXIDE

  Công thức: BUTANEDIONE DIOXIDE

  Mã hàng: TK

  Quy cách:

  Xuất Xứ:

 • HYDROXYL AMIN - N2H4HCL

  HYDROXYL AMIN - N2H4HCL

  HYDROXYL AMIN - N2H4HCL

  Công thức: HYDROXYL AMIN - N2H4HCL

  Mã hàng: TK

  Quy cách: 25g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • BOROMOCRESOL BLUE

  BOROMOCRESOL BLUE

  BOROMOCRESOL BLUE

  Công thức: BOROMOCRESOL BLUE

  Mã hàng: TK

  Quy cách: 10g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • BOROMOCRESOL GREEN

  BOROMOCRESOL GREEN

  BOROMOCRESOL GREEN

  Công thức: BOROMOCRESOL GREEN

  Mã hàng: TK

  Quy cách: 10g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • AMONIBENZEN SUCSINIC

  AMONIBENZEN SUCSINIC

  AMONIBENZEN SUCSINIC

  Công thức: AMONIBENZEN SUCSINIC

  Mã hàng: TK

  Quy cách:

  Xuất Xứ: China

 • CERIUM SUNPHAT

  CERIUM SUNPHAT

  CERIUM SUNPHAT

  Công thức: CERIUM SUNPHAT

  Mã hàng: TK

  Quy cách: 100g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • CADIMIN SUNPHAT

  CADIMIN SUNPHAT

  CADIMIN SUNPHAT

  Công thức: CADIMIN SUNPHAT

  Mã hàng: TK

  Quy cách: 100g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • TETRACHLOROETHANE

  TETRACHLOROETHANE

  TETRACHLOROETHANE

  Công thức: TETRACHLOROETHANE

  Mã hàng: images/products/

  Quy cách: 500ml/Chai

  Xuất Xứ: China

 • AMINOBEN ZENESULFONIC ACID

  AMINOBEN ZENESULFONIC ACID

  AMINOBEN ZENESULFONIC ACID

  Công thức: AMINOBEN ZENESULFONIC ACID

  Mã hàng: TK

  Quy cách: 100g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • ALIZARIN YELLOW GG

  ALIZARIN YELLOW GG

  ALIZARIN YELLOW GG

  Công thức: ALIZARIN YELLOW GG

  Mã hàng: TK

  Quy cách: 5g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • ANILIN

  ANILIN

  ANILIN

  Công thức: ANILIN

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • ALUMINUM NITRAT

  ALUMINUM NITRAT

  ALUMINUM NITRAT

  Công thức: ALUMINUM NITRAT

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • ZINC SUNPHAT

  ZINC SUNPHAT

  ZINC SUNPHAT

  Công thức: ZINC SUNPHAT

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • ZINC ACETATE

  ZINC ACETATE

  ZINC ACETATE

  Công thức: ZINC ACETATE

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • XYLEN

  XYLEN

  XYLEN

  Công thức: XYLEN

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500ml/Chai

  Xuất Xứ: China

 • URE

  URE

  URE

  Công thức: URE

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • TWEEN 80

  TWEEN 80

  TWEEN 80

  Công thức: TWEEN 80

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500ml/Chai

  Xuất Xứ: China

 • TOLUEN

  TOLUEN

  TOLUEN

  Công thức: TOLUEN

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500ml/Chai

  Xuất Xứ: China

 • TIN GRANULAR

  TIN GRANULAR

  TIN GRANULAR

  Công thức: TIN GRANULAR

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 25g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • THIORE

  THIORE

  THIORE

  Công thức: THIORE

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • TACTARIC ACID

  TACTARIC ACID

  TACTARIC ACID

  Công thức: TACTARIC ACID

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • STARCH SOLUBE

  STARCH SOLUBE

  STARCH SOLUBE

  Công thức: STARCH SOLUBE

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • ZINC SULFATEL

  ZINC SULFATEL

  ZINC SULFATEL

  Công thức: ZINC SULFATEL

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • N-HEXAN

  N-HEXAN

  N-HEXAN

  Công thức: N-HEXAN

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500ml/Chai

  Xuất Xứ: China

 • NAPTHALEN

  NAPTHALEN

  NAPTHALEN

  Công thức: NAPTHALEN

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • SODIUM NITRAT

  SODIUM NITRAT

  SODIUM NITRAT

  Công thức: SODIUM NITRAT

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • MANGAN CHLORITE

  MANGAN CHLORITE

  MANGAN CHLORITE

  Công thức: MANGAN CHLORITE

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • METHYLEN BLUE

  METHYLEN BLUE

  METHYLEN BLUE

  Công thức: METHYLEN BLUE

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 25g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • POTASSIUM CHLORATE

  POTASSIUM CHLORATE

  POTASSIUM CHLORATE

  Công thức: POTASSIUM CHLORATE

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • ISOPROPANOL

  ISOPROPANOL

  ISOPROPANOL

  Công thức: ISOPROPANOL

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500ml/Chai

  Xuất Xứ: China

 • ACID CHLOHYDRIC-HCL

  ACID CHLOHYDRIC-HCL

  ACID CHLOHYDRIC-HCL

  Công thức: ACID CHLOHYDRIC-HCL

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500ml/Chai

  Xuất Xứ: China

 • FORMANDEHYT

  FORMANDEHYT

  FORMANDEHYT

  Công thức: FORMANDEHYT

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500ml/Chai

  Xuất Xứ: China

 • ACID SUNLFURIC

  ACID SUNLFURIC

  ACID SUNLFURIC

  Công thức: ACID SUNLFURIC

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500ml/Chai

  Xuất Xứ: China