• Hóa chất công nghiệp
 • Hóa chất thí nghiệm
 • Hóa chất tư bản
 • Thiết bị và dụng cụ phòng thí nghiệm

Hóa chất thí nghiệm

 • METHYLEN BLUE

  METHYLEN BLUE

  METHYLEN BLUE

  Công thức: METHYLEN BLUE

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 25g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • POTASSIUM CHLORATE

  POTASSIUM CHLORATE

  POTASSIUM CHLORATE

  Công thức: POTASSIUM CHLORATE

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500g/lọ

  Xuất Xứ: China

 • ISOPROPANOL

  ISOPROPANOL

  ISOPROPANOL

  Công thức: ISOPROPANOL

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500ml/Chai

  Xuất Xứ: China

 • ACID CHLOHYDRIC-HCL

  ACID CHLOHYDRIC-HCL

  ACID CHLOHYDRIC-HCL

  Công thức: ACID CHLOHYDRIC-HCL

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500ml/Chai

  Xuất Xứ: China

 • FORMANDEHYT

  FORMANDEHYT

  FORMANDEHYT

  Công thức: FORMANDEHYT

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500ml/Chai

  Xuất Xứ: China

 • ACID SUNLFURIC

  ACID SUNLFURIC

  ACID SUNLFURIC

  Công thức: ACID SUNLFURIC

  Mã hàng: TN

  Quy cách: 500ml/Chai

  Xuất Xứ: China

12