1-10 Phenanthroline -TN

  • Số CAS: 66-71-7
  • Công thức hóa học: C12H8N2
  • Quy cách: Chai
  • Thuốc thử hữu cơ: 1-10 phenanthroline

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one