1-Amino 2-Naphthol 4-Sulfonic acid -TN

  • Số CAS: 116-63-2
  • Công thức hóa học: NH2C10H5 (OH) SO3H
  • Quy cách: Chai
  • Thuốc thử hữu cơ: 1-amino 2-naphthol 4-sulfonic acid

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one