1,10 Phenantroline -TN

  • Số CAS: 66-71-7
  • Công thức hóa học: C12H8N2.H2O
  • Quy cách: Chai
  • Thuốc thử hữu cơ: 1,10 phenantroline

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one