1,1,2,2-Tetrachloroethane -TN

  • Số CAS: 79-34-5
  • Công thức hóa học: Cl2CHCHCl2
  • Quy cách: Chai
  • 1,1,2,2-tetrachloroethane

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one