1,2,3-Benzotriazole -TN

  • Số CAS: 95-14-7
  • Công thức hóa học: C6H5N3
  • Quy cách: Chai
  • Thuốc thử hữu cơ: 1,2,3-benzotriazole

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one