2.4 – Xylidin

  • Số CAS: 95-68-1
  • Công thức hóa học: C8H11N
  • Quy cách: bao 25 kg
All in one