2 – Butyl 1-4 Diol -TN

  • Số CAS: 80676-17-1
  • Công thức hóa học: C8H18O2
  • Quy cách: Chai
  • 2 - butyl 1-4 diol

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one