2-Naphthol -TN

  • Số CAS: 135-19-3
  • Công thức hóa học: C10H8O
  • Quy cách: Chai
Mã: 135-19-3 Danh mục:
  • Tên thường gọi: 2-Naphthol

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng