2,4-Xylidine -TN

  • Số CAS: 95-68-1
  • Công thức hóa học: C8H10NH2
  • Quy cách: Chai
  • 2,4-xylidine

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one