2,5-DiChloro phenolat Natri

  • Số CAS: 52166-72-0
  • Công thức hóa học: (C6H3Cl2ONa)
  • Quy cách: bao 25 kg
All in one