3,5-Dinitrosalicylic acid -TN

  • Số CAS: 609-99-4
  • Công thức hóa học: C7H4N2O7
  • Quy cách: Chai
  • 3,5-dinitrosalicylic acid

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one