4-Methyl-2-pentanone -TN

  • Số CAS: 108-10-1
  • Công thức hóa học: CH3COCH2CH(CH3)2
  • Quy cách: Chai
  • 4-methyl-2-pentanone

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one