5-Sulfosalicylic acid -TN

  • Số CAS: 5965-83-3
  • Công thức hóa học: C7H6O6S
  • Quy cách: Chai
  • 5-sulfosalicylic acid

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one