5-Sunfo Salicylic Acid 82%

  • Số CAS: 97-05-2
  • Công thức hóa học: C7H6O6S
  • Quy cách: bao 25 kg
All in one