Acetic Anhydride -TN

  • Số CAS: 108-24-7
  • Công thức hóa học: (CH3COO)2O
  • Quy cách: Chai
  • Acetic anhydric

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one