Acetone -TN

  • Số CAS: 67-64-1
  • Công thức hóa học: CH3COCH3
  • Quy cách: Chai
  • Aceton

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one