Acid fuchsin -TN

  • Số CAS: 3244-88-0
  • Công thức hóa học: C20H17N3Na2O9S3
  • Quy cách: Chai
  • Thuốc thử hữu cơ: acid fuchsin

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one