Aluminum Ammonium sulfate -TN

  • Số CAS: 7784-25-0
  • Công thức hóa học: NH4Al(SO4)2
  • Quy cách: Chai
  • Aluminium amoni sunfat

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one