Aluminum Chloride hexahydrate -TN

  • Số CAS: 7784-13-6
  • Công thức hóa học: AlCl3.6H2O
  • Quy cách: Chai
  • Aluminium chloride hexahydrate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one