Aluminum Metal -TN

  • Số CAS: 7429-90-5
  • Công thức hóa học: Al
  • Quy cách: Chai
  • Aluminium (dạng lá)

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one