Aluminum nitrate nonahydrate -TN

  • Số CAS: 7784-27-2
  • Công thức hóa học: Al(NO3)3.9H2O
  • Quy cách: Chai
  • Aluminium nitrate nonahydrate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one