Aluminum Potassium Sulfate dodecahydrate -TN

  • Số CAS: 7784-24-9
  • Công thức hóa học: KAl(SO4)2.12H2O
  • Quy cách: Chai
  • Aluminium potassium sulfate dodecahydrate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one