Aluminum sulfate octadecahydrate -TN

  • Số CAS: 17927-65-0
  • Công thức hóa học: Al2(SO4)3.18H2O
  • Quy cách: Chai
  • Aluminum sulfate octadecahydrate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one