Ammonium Acetate -TN

  • Số CAS: 631-61-8
  • Công thức hóa học: (NH4)CH3COO
  • Quy cách: Chai
  • Ammonium acetate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one