Ammonium Bifluoride

  • Số CAS: 1341-49-7
  • Công thức hóa học: NH4HF2
  • Quy cách: bao 25 kg
All in one