Ammonium Bifluoride

  • Công thức hóa học: NH4HF2
  • Cấu trúc phân tử:

  • Số CAS: 1341-49-7
  • Quy cách: Bao 25Kg
  • Xử lý bề mặt kim loại, tạo hoa văn bề mặt kính, dùng làm thuốc diệt nấm và bảo quản gỗ…
  • Ăn mòn và làm mờ kính.
  • Được dùng để làm phá cáu cặn nồi hơi.
  • Hóa chất ngành xi mạ.

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng