Ammonium Carbonate -TN

  • Số CAS: 506-87-6
  • Công thức hóa học: NH4HCO3+NH2COONH4
  • Quy cách: Chai
  • Amoni cacbonat

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one