Ammonium chloride -TN

  • Số CAS: 12125-02-9
  • Công thức hóa học: NH4Cl
  • Quy cách: Chai
  • Ammonium chloride

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one