Ammonium Hydroxide

  • Số CAS: 1336-21-6
  • Công thức hóa học: NH4OH
  • Quy cách: bao 25 kg

    Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

    All in one