Ammonium Iron(II) Sulfate Hexahydrate -TN

  • Số CAS: 7783-85-9
  • Công thức hóa học: (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O
  • Quy cách: Chai
  • Ammonium iron (ii) sulfate hexahydrate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one