Ammonium Molybdate

  • Số CAS: 13106-76-8
  • Công thức hóa học: (NH4)6Mo7O24
  • Quy cách: bao 25 kg

    Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

    All in one