Ammonium Nitrate -TN

  • Số CAS: 6484-52-2
  • Công thức hóa học: NH4NO3
  • Quy cách: Chai
  • Amoni nitrate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one