Ammonium Persulfate -TN

  • Số CAS: 7727-54-0
  • Công thức hóa học: (NH4)2S2O8
  • Quy cách: Chai
  • Amoni pe sunfat

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one