Ammonium Persulfate

  • Số CAS: 7727-54-0
  • Công thức hóa học: (NH4)2S2O8
  • Quy cách: bao 25 kg
All in one