Ammonium phosphate -TN

  • Số CAS: 10361-65-6
  • Công thức hóa học: (NH3)3PO4
  • Quy cách: Chai
  • Ammonium phosphate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one