Amonium Thio Cyanat

  • Số CAS: 1762-95-4
  • Công thức hóa học: NH4SCN
  • Quy cách: bao 25 kg
All in one