Ammonium Thio Cyanat -TN

  • Số CAS: 1762-95-4
  • Công thức hóa học: NH4SCN
  • Quy cách: Chai
Mã: 1762-95-4 Danh mục:
  • Tên thường gọi: Amoni Thio Cyanat

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng