Antimony Potassium Tartrate -TN

  • Số CAS: 28300-74-5
  • Công thức hóa học: K2Sb2(C4H2O6)2
  • Quy cách: Chai
  • Antimony potassium tartrate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one