Antimony Trichloride -TN

  • Số CAS: 10025-91-9
  • Công thức hóa học: SbCl3
  • Quy cách: Chai
  • Antimony trichloride

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one