Barbituric Acid(Malonylurea) -TN

  • Số CAS: 67-52-7
  • Công thức hóa học: C4H4N2O3
  • Quy cách: Chai
  • Barbituric acid

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one