Barium chloride dihydarate -TN

  • Số CAS: 10326-27-9
  • Công thức hóa học: BaCl2.2H2O
  • Quy cách: Chai
  • Barium chloride dihydarate

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one